Psychoterapia rodzin

Stosowana w naszym gabinecie psychoterapia rodzin zakłada, że:

  • rodzina stanowi system,
  • tworzące go osoby są ze sobą w różny sposób powiązane,
  • członkowie rodziny wzajemnie na siebie oddziałują.

Jeśli więc jedna osoba w rodzinie ma problem, może to oznaczać, że inni członkowie również borykają się z nim w jakimś stopniu. Ponadto przyczyniają się do jego narastania. Na pierwsze spotkanie organizowane w naszym gabinecie zazwyczaj więc zaproszenie otrzymuje cała rodzina, łącznie z najmłodszymi dziećmi. Spotkanie w takim gronie jest nie tylko okazją do wspólnej rozmowy. W ten sposób można też lepiej zrozumieć zaistniałą sytuację i zdiagnozować problem, poszukać zadowalających dla wszystkich rozwiązań oraz zaproponować najlepsze metody terapii.

Terapia prowadzona jest zgodnie z potrzebami rodziny i gotowością do zmian.

W trwającym 60 minut spotkaniu rodzinnym udział bierze jeden lub dwóch terapeutów. Specjalista bądź specjaliści wnikliwie analizują sytuację i dopasowują najlepszą metodę terapeutyczną.

Celem terapii jest wyeliminowanie zaburzeń i problemów, które dotknęły rodzinę. Praca z jej członkami ma także znacząco poprawić funkcjonowanie tej najmniejszej komórki społecznej.

Pacjentom zapewniamy całkowitą tajemnicę w zakresie prowadzonej psychoterapii.

Podczas terapii terapeuta stara się zwrócić uwagę pacjenta na błędne myśli, nie poparte aktualnymi faktami oceny. Kształtowanie myślenia w oparciu o realizm przynosi ulgę i daje siłę.

Jagna Ambroziak

Umów wizytę

O nas:

Zespół Śląskiego Ośrodka Psychoterapii tworzą doświadczeni psychoterapeuci i psychologowie, których praca podlega regularnej superwizji, co daje pewność wysokospecjalistycznej pomocy..

Adres:

ul. Brodzińskiego 52
43-300 Bielsko-Biała

JESTEŚMY NA: