Terapia metodą Feuersteina

Zapoczątkowana przez izraelskiego psychologa profesora Reuven Feuersteina metoda IE (Instrumental Enrichment) jest znana na świecie już od kilkudziesięciu lat. W Polsce stosuje się ją jednak dopiero od niedawna. Potwierdzeniem skuteczność jej działania są liczne badania naukowe, wykonane przez psychologów w całej Europie.

Program IE polega na diagnozowaniu i korygowaniu funkcji poznawczych:

 • myślenia,
 • pamięci,
 • uwagi,
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • logicznego rozumowania.

Metodę Feuersteina wykorzystuje się do pracy z:

 • dziećmi i młodzieżą, które mają specjalne potrzeby edukacyjne – są to trudności szkolne o różnym podłożu, takie jak np. dysleksja rozwojowa, dyskalkulia;
 • dziećmi zdolnymi – program pomaga stymulować ich rozwój, wzbogacać proces poznawczy;
 • dziećmi z nadpobudliwością, impulsywnością i nadruchliwością – z syndromem ADD, ADHD;
 • dziećmi, które są zaniedbane środowiskowo;
 • dziećmi, które cechuje nieharmonijny rozwój umysłowy;
 • osobami, które mają trudności będące efektem zaburzeń centralnego układu nerwowego – np. chorującymi na padaczkę, z uszkodzeniami mózgu;
 • osobami dorosłymi, których celem jest usprawnienie zdolności refleksji, uelastycznienie i rozwijanie myślenia pomimo wieku, w jakim są.

Dzięki narzędziom IE uczestnicy zajęć mogą uczyć się m.in.:

 • decyzyjności,
 • strategii,
 • organizacji i planowania,
 • pomocnych i automatycznych sposobów myślenia,
 • kształtować umiejętności poznawcze – dziecko w ten sposób skuteczniej uczy się i potrafi lepiej i bardziej samodzielnie funkcjonować na co dzień.

Ćwiczone w czasie specjalnych zadań, reguły myślenia mogą być przenoszone na różne sytuacje szkolne oraz te, które spotykane są w życiu codziennym. Tym samym program nie jest tylko stolikową pracą nad ćwiczeniem pamięci, gdyż nie zakłada uczenia się materiału, który łatwo zostanie zapomniany przez pacjenta. To coś znacznie więcej. Uczestnicy zajęć uczą się budować strategie, które pozwolą na bardziej efektywne rozwiązywanie zadań i problemów.

Kształtowanie myślenia i inteligencji wpływa na całościowy rozwój osób, które wezmą udział w programie. Każdy uczestnik ma szansę na to, aby zdobyć nowe kompetencje, czyli:

 • stać się bardziej samodzielnym w myśleniu,
 • rozwinąć zdolność krytycznej oceny,
 • lepiej zrozumieć logiczne związki,
 • opracowywać nowe rozwiązania,
 • poszerzyć zasób słów i wiedzy ogólnej.

Dziecko jest w stanie samo ocenić, jakie strategie uczenia się są dla niego najkorzystniejsze. Metoda IE umożliwia poprawę funkcjonowania poznawczego oraz uczy tego, jak się uczyć. Pozwala również obniżyć poziom lęku przed popełnieniem błędu.

Z terapii skorzystać mogą osoby w wieku od 7 do 99 lat.

Zajęcia realizowane są 1 raz lub 2 razy w tygodniu. Odbywają się w trybie indywidualnym lub w dwuosobowych grupach.

Umów wizytę on-line

Rezerwacja
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Imię
Nazwisko
Email
Telefon
Dodatkowe informacje
Rodzaj konsultacji
Invalid code
Dziękujemy za złożenie rezerwacji. Zostanie ona potwierdzona poprzez wiadomość e-mail.
OK
O nas:

Zespół Śląskiego Ośrodka Psychoterapii tworzą doświadczeni psychoterapeuci i psychologowie, których praca podlega regularnej superwizji, co daje pewność wysokospecjalistycznej pomocy..

Adres:

ul. Emilii Plater 18 A 
43-300 Bielsko-Biała

JESTEŚMY NA: