Terapia metodą Feuersteina

IE jest metodą znaną na świecie od kilkudziesięciu lat, jednak w Polsce jest obecna od niedawna. Zapoczątkował ją izraelski  psycholog, profesor Reuven Feuerstein. Skuteczność tej metody potwierdzają liczne badania naukowe prowadzone przez psychologów w całej Europie.

Celem Programu IE jest diagnozowanie i korygowanie funkcji poznawczych takich jak myślenie, pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo-ruchowa, logiczne rozumowanie.

Metodą Feuersteina pracujemy z:

  • dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( w tym z trudnościami szkolnymi o różnym podłożu- dysleksja rozwojowa, dyskalkulia)
  • dziećmi zdolnymi jako narzędzie stymulowania ich rozwoju oraz  wzbogacania procesu poznawczego
  • dziećmi nadpobudliwymi, impulsywnymi, nadruchliwymi (ADD, ADHD)
  • dziećmi zaniedbanymi środowiskowo
  • dziećmi z nieharmonijnym rozwojem umysłowym
  • osobami z trudnościami wynikającymi z zaburzeń centralnego układu nerwowego ( np. padaczką, uszkodzeniami mózgu)
  • dorosłymi , którzy chcą usprawnić zdolności refleksji, uelastycznić i mimo wieku rozwijać myślenie.

Narzędzia Instrumental Enrichment pozwalają uczyć decyzyjności, strategii, organizacji i planowania, a także pomocnych i automatycznych sposobów myślenia. Kształtują umiejętności poznawcze, które umożliwiają dziecku skuteczniejsze uczenie się i lepsze, samodzielne funkcjonowanie w codzienności.

Reguły myślenia, które ćwiczymy w zadaniach, mają być przenoszone na różne sytuacje szkolne i te spotykane w życiu codziennym. Dlatego program jest czymś znacznie więcej, niż stolikową pracą nad ćwiczeniem pamięci. Nie zakłada uczenia konkretnego materiału, który może zostać łatwo zapomniany. W trakcie zajęć uczymy się budować strategie bardziej efektywnego rozwiązywania zadań i problemów.

Program przez kształtowanie myślenia i inteligencji ma wpływ na rozwój całościowo. Dzięki temu uczestnik nabiera samodzielności w myśleniu, rozwija zdolność krytycznej oceny, lepiej rozumie logiczne związki, potrafi opracować nowe rozwiązania, rozszerza zasób słów i wiedzy ogólnej. Dziecko wie, jakie strategie uczenia się są dla niego najkorzystniejsze. Zastosowanie metody poprawia funkcjonowanie poznawcze i uczy, jak się uczyć, a także obniża poziom lęku przed popełnieniem błędu.

Terapia przeznaczona jest dla osób od 7 do 99 roku życia.

Spotkania terapeutyczne odbywają się 1-2 razy w tygodniu i prowadzone są indywidualnie lub w dwuosobowych grupach.

Umów wizytę on-line

Rezerwacja
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Imię
Nazwisko
Email
Telefon
Dodatkowe informacje
Rodzaj konsultacji
Invalid code
Dziękujemy za złożenie rezerwacji. Zostanie ona potwierdzona poprzez wiadomość e-mail.
OK
O nas:

Zespół Śląskiego Ośrodka Psychoterapii tworzą doświadczeni psychoterapeuci i psychologowie, których praca podlega regularnej superwizji, co daje pewność wysokospecjalistycznej pomocy..

Adres:

ul. Emilii Plater 18 A
43-300 Bielsko-Biała

JESTEŚMY NA: