Monika Wilkowska

Terapia dorosłych, dzieci i rodzin

Monika Wilkowska

O mnie

W swojej pracy towarzyszę rodzinom wspierając budowanie relacji między dorosłymi a dziećmi opartych na zaufaniu, empatii i bliskości przy jednoczesnym uwzględnianiu i poszanowaniu potrzeb i granic wszystkich członków rodziny. Wspieram pogłębianie wzajemnego zrozumienia, polepszenie komunikacji oraz umiejętność wyrażania własnych potrzeb. Przyjmuję założenie, że każda rodzina ma zasoby i kompetencje wystarczające do rozwiązania swoich trudności oraz tworzenia satysfakcjonującego życia.

Wykształcenie

Jestem psychologiem, pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu będąc w trakcie szkolenia uprawniającego do uzyskania certyfikatu terapeuty w tej modalności. Ukończyłam studia  psychologiczne  na Uniwersytecie Humanistycznospołeczym SWPS w Katowicach. Staż zawodowy odbyłam na oddziale dziennym psychiatrycznym Szpitala Św. Łukasza oraz w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej. Ukończyłam także roczny kurs doskonalący – Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, akredytowanym przy Europejskim Stowarzyszeniu Terapii Gestalt.

Swoje kompetencje w obszarze pomocy dziecku i rodzicom poszerzałam biorąc w udział Szkole konsultacji dla psychologów” w zakresie konsultacji psychologicznych w duchu rodzicielstwa bliskości oraz w szkoleniu „Rodzicielstwo Bliskości dla Profesjonalistów” prowadzonych przez A. Stein oraz M. Stańczyk. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach z obszaru Porozumienia bez Przemocy.

Ważnym elementem mojej edukacji, pracy oraz życia osobistego jest udział w programach redukcji stresu w oparciu o trening uważności. Ukończyłam m.in. 8-tygodniowy kurs MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) Redukcji Stresu Metodą Mindfulness, 8-tygodniowy trening uważności w ujęciu MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) Terapii Poznawczej Opartej na Uważności oraz 8-tygodniowy trening MBCL (Mindfulness-Based Compassionate Living) Życie Pełne Współczucia w oparciu o Uważność.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

To co za nami i to co przed nami, to nic w porównaniu z tym co wewnątrz nas.

Ralph Waldo Emerson

Umów wizytę

O nas:

Zespół Śląskiego Ośrodka Psychoterapii tworzą doświadczeni psychoterapeuci i psychologowie, których praca podlega regularnej superwizji, co daje pewność wysokospecjalistycznej pomocy..

Adres:

ul. Brodzińskiego 52
43-300 Bielsko-Biała

JESTEŚMY NA: