Konsultacja dla rodziców

To spotkanie służące doskonaleniu warsztatu wychowawczego rodziców. Na takie spotkanie zapraszamy rodziców bez dzieci.

W ramach konsultacji można uzyskać wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzicielskiej oraz wspólnie ze specjalistą przyjrzeć się z dystansu swoim problemom z dziećmi, zrozumieć, jakie są ich przyczyny, a także w oparciu o analizę swoich postaw i metod wychowawczych – uświadomić swój osobisty wkład w sytuację i relacje z nim oraz wypracować nowe metody komunikowania się z dzieckiem.

Konsultacje wychowawcze mogą przyjąć formę współpracy z jednym lub dwojgiem rodziców bądź postać pracy z dzieckiem i rodzicem.  Czasami wskazana może być dalsza praca terapeutyczna dotycząca pary rodzicielskiej. Proponujemy wtedy terapię pary lub terapię rodzinną wraz dzieckiem.

Wierzymy, że kluczem do rozwiązania wielu problemów w rodzinie jest wsparcie rodziców w procesie wychowawczym, aby mogli pewnie i mądrze przewodzić swojemu dziecku i budować z nim autentyczną relację. Impulsem do sięgnięcia po pomoc specjalisty mogą być aktualne trudności życiowe czy zmiany w rodzinie takie jak rozwód, śmierć, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana szkoły. Mogą to być również trudności w komunikacji między rodzicami i dzieckiem, niepokój rodziców związany z pogorszeniem samopoczucia dziecka, podejmowanie przez nie nieadekwatnych do wieku lub destrukcyjnych zachowań.

Konsultacje  skierowane są do rodziców, którzy:

  • niepewnie czują się w rodzicielstwie i mają wątpliwości, czy stosowane metody wychowawcze są odpowiednie do wieku i potrzeb dziecka;

  • są rodzicami dziecka borykającego się z problemami emocjonalnymi lub społecznymi, związanymi także z nadużywaniem mediów, zaburzeniem rytmu dobowego i wywiązywaniem się z obowiązków;

  • nie wiedzą jakie reakcje w określonych sytuacjach są najbardziej adekwatne i wspierające dla dziecka, aby przewodzić i egzekwować wprowadzane zasady, bez naruszania godności i granic obu stron oraz niszczenia relacji;

  • chcą przyjrzeć się trudnym emocjom w kontakcie z dzieckiem, takim jak np. złość, niechęć, rozczarowanie, brak zaufania i poszukać dróg ich autentycznego i niekrzywdzącego wyrażania.

Konsultacje mogą pomóc rodzicom spojrzeć całościowo na dziecko i środowisko w którym funkcjonuje, nie mają natomiast charakteru uniwersalnych porad czy gotowych rozwiązań. Podczas konsultacji wychowawczych przyglądamy się dotychczasowym relacjom, zasadom panującym w danej rodzinie i rozważamy ich zmianę, która może doprowadzić do lepszego funkcjonowania. Czasem rodzina potrzebuje niewielkiego wsparcia, które zamyka się w kilku spotkaniach, zdarza się również, że problem wymaga większej ilości konsultacji. Bywa również tak, że gdy zapoznamy się z daną sytuacją, kierujemy do odpowiednich specjalistów dziecko, rodziców lub całą rodzinę.

Pracując z rodzicami podczas konsultacji zachęcamy rodziców do poszukiwania własnej drogi świadomego rodzicielstwa, pogłębiania relacji z dzieckiem i stawania się dla niego coraz bliższą osobą oraz wyrozumiałym i cierpliwym przewodnikiem.

Umów wizytę

O nas:

Zespół Śląskiego Ośrodka Psychoterapii tworzą doświadczeni psychoterapeuci i psychologowie, których praca podlega regularnej superwizji, co daje pewność wysokospecjalistycznej pomocy..

Adres:

ul. Brodzińskiego 52
43-300 Bielsko-Biała

JESTEŚMY NA: